tree tops

Publicaties 2016

Jaargang 6, publicatie nummer: 9 oktober/november/december 2016


Regeneratie

De geneeskunde is al enige tijd volop bezig het stukje regeneratie eigen te maken. Er is zelf een aparte afdeling/discipline: Regeneratieve geneeskunde en stamcellen (bron: UMC Utrecht). Regeneratie (geneeskunde): “ is erop gericht om nieuwe behandelingen te ontwikkelen die slim gebruik maken van het zelfherstellende vermogen van ons lichaam.”

Waarom wilt men dit onder de knie krijgen? De voordelen zijn te “wonderlijk” om op te noemen “het volledig herstellen van een verwijderde/beschadigde lichaamsdeel.” In de natuur kent men enkele voorbeelden zoals de; Axolotl salamander (Mexico), regenwormen, en de stamcel. Waarbij de stamcel wel het hoofdpunt is van aandacht. Deze heeft namelijk de capaciteit om regeneratief te zijn en dan wel die van een baby’s, vandaar ook de grote interesse in het embryo/stamcel onderzoek. Het regeneratieve vermogen neemt namelijk significant af narmate wij ouder worden. Daarom blijft het zorgelijk dat men zich zo fixeert op de zogenaamde embryo (baby’s) voor stamcel onderzoek. Grote vraag is hoe komt men aan deze baby’s? En wat wordt er al dan niet in werking gezet om het “legaal” te maken en het verder uit te breiden (Embryowet – BWBR0013797)?

Ik haalde al eerder aan dat de voordelen “wonderlijk” zijn hierbij zinspeel ik op De Wonderbare geneesheer, Jezus Christus, die zonder geneeskundige ingrepen zieken volledig herstelde (regeneratie) en wel voornamelijk met zijn woorden (Mattheüs 12:13; - Toen zeide Hij tot dien mens: Strek uw hand uit; en hij strekte ze uit, en zij werd hersteld, gezond gelijk de andere-). Onze Heer is gisteren, heden en in de toekomst dezelfde en is nog steeds in staat mensen te genezen.

Geneeskunde is niet fout maar als er een perverse farmaceutische industrie erachter staat om er alleen maar onevenredig veel geld mee te verdien is het fout (1 Timotheüs 6:10 – Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad…- ). Daarom waarom zouden we onze hoop en geloof niet met de woorden van Paulus toepassen – Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb geve ik u; in den Naamban Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel! - (Handelingen 3:6)

Gods Liefde en Trouw toegewenst (Spr.3:3)! pdf en pdf EN - Regeneration

Publicaties 2014:

Jaargang 4, publicatie nummer 8 oktober/november/december 2014

Synchronisatie pdf en pdf EN - Synchronization

Publicaties 2013:

Jaargang 3, publicatie nummer 7 april_mei_juni 2013

Hartgesteldheid pdf en pdf EN - Heart condition

Publicaties 2012:

Jaargang 2, publicatie nummer 6 oktober_november_december 2012

Twee Bomen Twee Wegen pdf en pdf EN - Two Trees Two Roads

Jaargang 2, publicatie nummer 5 juni_juli_augustus 2012

12stammen tegenover 12Stammen pdf en pdf EN - 12 Tribes acros 12 tribes

Jaargang 2, publicatie nummer 4: februari/maart/april 2012

Tijd pdf en pdf EN - Time

Publicaties 2011:

Jaargang 1, publicatie nummer 3: november/december 2011

Geld pdf en pdf EN - Money

Jaargang 1, publicatie nummer 2: juli/augustus/september 2011

Ons dagelijks brood pdf en pdf EN - Our dailey bread

Jaargang 1, publicatie nummer 1: april/mei/juni 2011

Analyse toekomst visie pdf en pdf EN - Analysis future vision