tree tops

About Us

2Bro Publishing heeft tot doel de kennis over Christus Jezus digitaal dan wel in hardkopy te verspreiden. Het is gestart met de gedachte dat: ...waar twee (2Bro en zusters) of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. (Mat 18:20)

...

underconstruction

...

...